تعريف دقیق ادراك

يکشنبه 11 شهريور 1397
0:47
رسول

تعريف ادراك

تنها وسيله اي كه ما براي جمع آوري اطلاعات لازم درباره محيط خود داريم گيرنده هاي حسي تخصص يافته هستند و به همين دليل است كه گاهي حواس ما را «‌چهار راه دنيا » گويند.

حواس منبع و منشا اطلاعات ما در مورد دنياي اطرافمان است و بيشتر رفتارها پاسخ به محرك هاي فيزيكي است كه بوسيله ارگان هاي حسي برانگيخته مي شدند. بنابراين سيستم ها اطلاعات خام را كه براي حركت مؤثر و كارآمد ضروريند در اختيار ما مي گذارند.

در واقع يادگيري حركتي . اجراي مهارت هاي حركتي ورزشي در حد وسيعي بستگي به اطلاعات حسي دارد (19 ) . ادراك از نظر كراتي يك روند تعريف شده است كه داده ها و اطلاعات حسي سازماندهي شده و به شكل تجربيات معني دار در مي آيند (35) . ما اغلب در اين تلاش هستيم كه به اطلاعاتي كه از طريق حواس بدست مي آوريم معنا و مفهوم داده و رفتار مورد نياز را ارائه دهيم كه ادراك اين عمل را سازماندهي مي كند و به آنها معني مي بخشد و عمل مهمي را در رابطه با هدايت و جهت دادن به رفتار انجام مي دهد. در واقع رفتار ما بطور عمده بستگي به نحوه ادراك دنياي اطرافمان دارد . از اين رو ، ادراك ،‌ما را در تعيين پاسخ هايمان كمك مي كند . بنابراين رفتار حركتي مؤثر و كارآمد عمدتاً بستگي به ادراك دارد. به همين دليل است كه اكثر روانشناسان معتقدند مطالعه و بررسي يادگيري و تكامل ادراكي انسان مباني فهم ما را نسبت به دفتار تشكيل مي دهد. (19).

انواع ادراك

اين امكان وجود ندارد كه دو نفر يك شي يا يك واقعه را دقيقاً به يك شكل ادراك نمايند. اختلاف در عملكرد سيستم حسي ، و خاطرات ذخيره شده باعث ايجاد تفاوت هايي در ادراك مي شود.

علاوه بر اين عواملي مانند آمادگي ذهني و بدني و انگيزش و شخصيت شكل گرفته فرد بر ادراك تأثير مي گذارند. كه در اين رابطه بنجامين ورت در كتاب يادگيري حركتي بعد از مطالعه اي دقيق در رابطه با زبانهاي بومي چنين نتيجه گيري كرد كه مردم با فرهنگ هاي متفاوت دنياي احساسها را بطرق مختلفي طبقه بندي مي كنند . و اين طبقه بندي ها منبعث از زبان فرهنگ آنها است ، پس از آن طبق بندي ها تعيين مي كنند كه چه چيزي ادارك شده است (19).

همانطور كه مي بينيم هر انساني در زندگي شيوه و رفتار بخصوصي دارد و دنياي اطراف خود را با همان شيوه ساخته و همانگونه هم ادراك يم كند . بنابراين مي توان گفت كه ادراكات متنوع هستند . محققين و متخصصين يادگيري حركتي ادراك را به : آنالتيك ( تحليل ) ، انعطاف پذير و سيستميك ( تركيبي ) تقسيم مي كنند و معتقدند كه اين امر بستگي به چگونگي ادراك افراد از محرك ها دارد . در طبقه بندي ديگر ، از ادراك حس بينايي در مقابل بدني استفاده مي شود. يعني اين كه اولويت يا به حس بينايي داده مي شود يا به محرك بدني – حسي . آنها معتقدند كه اشخاص در ادراك خود نسبت به اشيا ، موجود در مجموعه اي از محرك هاي متفاوت هستند . آنهايي كه در تشخيص خود رد رابطه با شكل از زمينه خوبي برخوردارند مستقل از ميدان و آنهايي كه ضعيف عمل مي كنند وابسته به ميدان يا زمينه ناميده مي شوند . ( 19 ).

بعضي از محققين نظير جورج فرق بين افراد تحليلي ، انعطاف پذير و تركيبي را بيان مي نمايد اذعان مي دارد كه افراد تحليلي افرادي هستند كه قسمت هاي جداگانه اشياء و اجزاي محرك هاي پيچيده را ادراك مي نمايند و اين كار را براي هدف ادراكي انجام مي دهند . در مقابل افراد تركيبي كساني هستند كه جسم يا شي را بطور كامل مي بينند و اشياء و پديده ها را به صورت تصميم يا تركيب در مي آورند (19 ).

او همچنين بيان مي دارد كه اشخاص تركيبي سعي مي كنند تا محرك ها را با هم تركيب و بهم ربط دهند. اما افراد انعطاف پذير روش ادراك متعيري را بكار مي برند كه اين امر بستگي به ماهيت محرك ها و موقعيت بخصوص آن محرك دارد . شخصي كه از لحاظ ادراكي انعطاف پذير بشمار مي آيد توانايي تغيير دادن نگرش ها را در مورد يك موقعيت محرك دارد (19 ).

بطور خلاصه مردم اشيا و پديده ها را بطور كاملاً مختلف ادارك مي كنند . به علاوه عوامل زيادي بر ادراك تأثير مي گذارند.

دانلود پایان نامه

[ بازدید : 466 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. || قدرت گرفته از DeyBlog.ir
× بستن تبلیغات